Yoklama Kaçağı Idari Para Cezası Nereye Ödenir?

Yoklama Cezası Nereye Ödenir? Askeri yoklama kaçağı durumuna düşen kişiler idari para cezalarını ödemek zorundadırlar. Yoklama kaçağı durumuna düşen kişiler ödemekle yükümlü oldukları idari para cezasını mesai saatleri içerisin de Vergi dairelerinden ödeyebilirler. Yoklama Kaçağı Durumu Sorgulama
İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir.

Askerlik idari para cezası nereye ödenir?

Askerlik yoklama kaçağı cezasına maruz kalan kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi de cezanın nereye ödeneceğidir. Asker yoklama kaçağı cezası vergi dairelerine ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu ceza bedeli yine ödenmektedir.

Kabahatler Kanunu cezası nasıl ödenir?

Trafik idari para cezası ise vergi dairesinde, bankada ya da PTT şubesinde ödenebilmektedir. Taksitle yahut peşin olarak ödenebilen bir ceza olan bu cezanın peşin ödenmesi durumunda tutar üzerinden ¼ indirim uygulanmaktadır.

Askerlik para cezası askere gidince silinir mi?

Bir yıldan sonraki her yıl için ise 1000-TL ila 2.000-TL para cezaları uygulanır.Yoklama kaçağı olması nedeniyle idari para cezası alanlar askerliklerini yapmakla bu cezadan kurtulamazlar. Özellikle askerliğini yapıp bitirdikten sonra para cezalarını öğrenenler bu duruma itiraz etse de sonuç değişmeyecektir.

You might be interested:  Amerika Vizesi Almak Icin Hesapta Ne Kadar Para Olmalı?

Yoklama kaçağı cezası nasıl silinir?

bu durumda yapmanız gereken askerlik şubesine gidip askere zamanında katıldığınıza dair bir belge almak ( kolayca veriyorlar ) ve o belge ile borcunuzun takibinin yapıldığı vergi dairesine ( edevletten görülebiliyor ) başvurmak. borcunuzun yarısı anında siliniyor ve diğer yarısını ödeyerek kurtuluyorsunuz.

Asker kaçaklarına hapis cezası var mı?

Başbakanlığa gönderilen taslağa göre Askeri Ceza Kanunu’nda bulunan yoklama kaçağı ve bakaya suçları kabahate dönüştürülerek hapis cezasının yerine paza cezası uygulanması sağlanacak.

Askerlik para cezası nasıl iptal edilir?

Sevk edildikten sonra birliğe katılmayan kişi ‘bakaya’ sayılır. Hakkında verilen idari para cezasına karşı kişi mahkemeye başvurarak itiraz edebilir. Verilen ceza idari para cezası olduğu için Kabahatler Kanunu’na göre 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurularak idari para cezasının iptali istenebilir.

Idari yaptırım cezası nasıl ödenir?

Bazı kurumlar ödemeleri kendi tahsil etmektedir. Bununla birlikte bazen ödenecek yer tutanaklarda belirtilmemektedir. Para cezasının ödeneceği yerin gösterilmemesi halinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde ise vergi dairelerine ödeme yapılmalıdır.

5326 S kabahatler kanunu idari para cezası nasıl ödenir?

5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “… Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

Askerlik para cezası ne zaman silinir?

PARA CEZASI AFFI

Ayrıca yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetini tamamlayanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında önceden kesilmiş ve ödenmemiş tüm cezalar affedilecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar da bu haktan yararlanacak.

Yoklama Kacaklari hemen askere alınır mi?

ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

You might be interested:  Papara Ile Nasıl Para Yatırılır?

Askerlik ceza borcu ödenmezse ne olur?

Askerlik Para Cezası Ödenmezse Ne Olur? Kesinleşmiş olup (itiraz edilmemesi, ortadan kaldırılmaması sonucunda) süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu’na göre tahsil edilmektedir.

Askerlik para cezası itiraz nereye yapılır?

Bakaya kalma nedeni ile ve yoklama kaçağı olması sebebi ile verilmiş olan idari para cezalarının kararlarına karşı, kararların muhattabına ulaşmasının akabindeki takipteki 15 gün içerisinde kararı vermiş olan idarenin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itirazları yapabilirsiniz.

Asker kaçağı olan ne zaman gider?

Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

15 gün icinde askerlik şubesine gitmezsem ne olur?

Şimdi, kimlik kontrolü yapılan aramalarda polis bir tutanak tutup imzalatıyor ve 15 gün içinde askerlik şubesine gidip işlemlerinizi yapmanızı istiyor. 15 gün içinde teslim askerlik şubesine gitmezseniz, yeniden yakalandığınızda para cezanız katlanıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector