FAQ: Para Makbuzu Nasıl Kesilir?

Para makbuzu nasıl hazırlanır?

Tahsilat makbuzu nasıl doldurulur?

 1. Makbuz düzenleyenin adı, soyadı ve unvanı
 2. Makbuz düzenleyen tarafın adresi ve telefonu.
 3. Makbuzun düzenlendiği tarih.
 4. Yazılı ve rakam ile yapılan ödemenin tutarı
 5. Ödemenin yapılma sebebi.
 6. Tahsilatın çekle gerçekleştirilmesi halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu.

Tahsilat makbuzu hangi durumlarda kesilir?

Tahsilat Makbuzu Hangi Durumlarda Kesilir?

 • Yazar kasadan peşin alınan ödeme sonucu kesilen satış fişi.
 • Kredi kartı ile yapılan ödeme sonucu oluşan kredi kartı slibi.
 • Havale veya EFT ile ödeme yapılmasının ardından oluşan banka dekontu.

Tahsilat makbuzu nasıl doldurulur örnek?

Tahsilat Makbuzu Nasıl Doldurulur?

 1. İsim, soy isim ve unvan.
 2. Adres ve telefon numarası
 3. Tahsilat makbuzunun düzenlendiği tarih.
 4. Ödeme tutarı (hem yazılı hem sayı formunda)
 5. Ödemenin ne amaçla yapıldığı
 6. Çek ödemesi ise çek numarası ve hangi bankadan yapıldığı.

Para makbuzu resmi evrak mıdır?

Tahsilat makbuzu bir mal ya da hizmet alımına ilişkin olarak yapılan ödemenin belgelendirilmesi için kullanılan resmi bir evraktır. Dolayısıyla tahsilat makbuzu hiçbir zaman fatura yerine kullanılamaz. Tahsilatı yapan taraf tahsilat makbuzu düzenlerken, ödemeyi yapan tarafın ise tediye makbuzu düzenlemesi gerekir.

Makbuza ne yazılır?

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

 • Makbuz düzenleyen tarafın adı, soyadı, unvanı,
 • Makbuzun düzenlendiği tarih,
 • Parayı yatıran tarafın adı ve soyadı,
 • Hem yazı hem de rakam ile yatırılan tutarın ne kadar olduğu,
 • Ödemenin yapılma sebebi,
 • Çek kullanılması halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu,
You might be interested:  Mal Bildiriminde Ne Kadar Para Bildirilir?

Banka dekontu makbuz yerine geçer mi?

Ödeme havale veya EFT yöntemleriyle gerçekleştiğinde bankadan alınan dekont makbuz yerine geçer, ayrıca tahsilat makbuzu düzenlenmesine gerek yoktur. Kredi kartı veya banka kartı slibi makbuz yerine geçer, ayrıca tahsilat makbuzu düzenlenmesine gerek yoktur.

Tediye makbuzu ne zaman düzenlenir?

Mal veya hizmet alıcısı olunan firma ile yapılan ticari alışveriş sonrasında düzenlenmelidir. Düzenlenirken ödeme biçimine göre uygun alan doldurulmalı ve boş alanların üzeri çizilmelidir. Tahsilatı yapan kişinin ve tahsilat bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Aksi takdirde makbuz geçersiz sayılır.

Tediye makbuzu kim imzalar?

Tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu arasındaki temel fark düzenleyen taraftır. Tediye makbuzunu parayı ödeyen taraf düzenler, tahsilat makbuzunu parayı alan taraf düzenler. Tahsilat makbuzunda, parayı alan firma bölümüyle makbuzu kesen firma bölümü aynıdır.

Tahsilat makbuzu nasıl kullanılır?

Tahsilat makbuzu, ödeme alındığında ya da yapıldığında ortada bu işlemin bir kaydının olması için kullanılır. Ödeme elden, havale yoluyla ya da çek ile yapılabilir. Özetle şirkete para girişi ya da çıkışı olduğunda kullanılır.

Tahsilat makbuzu ne kadar kesilir?

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.

Tahsilat makbuzu Senet nasıl doldurulur?

Tahsilat makbuzunun üzerinde yazan bilgiler genel olarak şunlardır;

 1. Ödeme tutarı,
 2. Ödeme tarihi,
 3. Ödemeyi yapan kişinin ad soyadı Tahsilatı yapan kişinin ad soyadı
 4. Ödeme şekli (Nakit, kart, çek, senet ) Ürün bilgisi, alınan hizmet bilgisi,
 5. Ödeme banka ile yapıldıysa banka bilgisi. İmza Sirküsü

Para makbuzu yasal mı?

Tahsilat makbuzu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra, makbuzu alan kişinin makbuzda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ettiğine dair belgeyi imzalaması gerekir. Bu aşamadan sonra makbuz, hukuki olarak yasal bir belge olarak kabul edilir.

You might be interested:  Bozuk Para Yutan Çocuğa Ne Yapılır?

Gider makbuzu ne demek?

En genel anlamda, gider makbuzu, vergiye tabi olmayan kuruluşlardan alınan mal ve hizmetleri belgelemek için kullanılan bir belgedir. Bununla birlikte, tüketicilere satılan mallar iade edildiğinde de gider için bir gider pusulası düzenlenir.

Para makbuzu ne demek?

Para Makbuzu, Para makbuzu örneği. Elden bir kişi, yada firma çalışanına verildikten sonra muhasebe işlemleri ve yasal bir delil olarak, bir kopyası parayı alanda bir kopyası parayı verende kalacak şekilde dizayn edilmiş belgedir. Para makbuzu en az 2 nüsha olarak düzenlenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector