FAQ: Sahte Para Aldım Ne Yapmalıyım?

Sahte para buldum ne yapmalıyım?

SAHTE PARA ILE KARSILASILDIGINDA NE YAPILMALI?

  1. Sahte parayi aldiginiz kisiye kesinlikle iade etmemeli,
  2. Sahsin eskaline iliskin bilgileri, mümkünse kimlik bilgilerini ve hatta varsa otosunun plakasini ve diger özelliklerini tespit etmeli,
  3. Sahsi mümkün mertebe oyalamali,

Sahte para Kaç yıl hapis?

(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Sahte para kullanmak suç mu?

Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK md.197/2). Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.197/3).

Kalpazanlık suçu nedir?

Kalpazanlık suçu Türk Ceza Kanunu’nda parada sahtecilik başlığı altında tanımlanmıştır. Bu addaki 197. maddeye göre, parayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Para Yırtmanın cezası nedir?

Para yırtma suçu, 7 yıla kadar hapislik veya asgari ücretin 130 katına kadar para cezası gerektiren bir suçtur.

You might be interested:  Ziraat Bankası Başka Hesaba Para Yatırma Nasıl Yapılır?

Günlük para cezası ne kadar?

Maddesine göre en az 5 gün en çok 730 gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu sınırlar içerisinde adli para cezasını belirleme görevi hükmü veren mahkemeye aittir. Yine mahkemece belirlenen adli para cezasının günlüğü ise 20 liradan 100 liraya kadar belirlenebilmektedir.

Sahte parayi ATM kabul eder mi?

5 yıldır atm ‘lerle uğraşan birisi olarak diyeceğim tek şey atm sahte para kabul etmez kesinlikle etmezeğer ki başka paralarla makina içinde başka bir sebepten dolayı kalırsa o ayrı bir konudur ama kesinlikle sahte parayı almaz işlem yapıyor gibi parayı alır para sayma ünitesinden geçirip dışarıya geri verir

Para basımı nasıl olur?

Bir ülkenin para basabilmesi ve parayı piyasaya sürebilmesi için, basacağı kadar paraya bir karşılık bulması gerekir. Bir tane hariç olmak üzere, piyasada bulunan basılmış her paranın karşılığı vardır. Bir ülke basacağı paraya karşılık ayırmadan, bunu önemsemeden basmaya kalkarsa o ülkede enflasyon meydana gelir.

Evrakta sahtecilik cezası ne kadar?

Resmi evrakta sahtecilik cezası -Sahte resmi belge düzenlemek, gerçek olarak düzenlenmiş bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte belgeyi kullanmak kanunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

Tedavüle koymak ne demek?

Tedavül sözlüklerde geçerlilik, sürümde bulunma, kullanılma manalarında bulunur. Hukukta ise tedavül kelimesi genellikle el değiştirmek, elden ele geçmek gibi anlamlarda da kullanılabilir.

Kalpazan demek suç mu?

Aynı şekilde bir kişiye dolandırıcı hırsız demek kalpazan demek üç kağıtçı demek hakarettir. Ancak o kişiye isnat etmiş olduğunuz bu suçlamaları ispat ederseniz hakaret suçu olmaz. Hakaret suçunun cezası 3 aydan başlar 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

204 madde nedir?

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Neo Çip Para Nasıl Kullanılır?

Para satmak suç mu?

İlgili mevzuat incelendiğinde; Tefecilik fiilinin suç tarihinde 5237 s. TCK m. 241’de “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *