Hitap Idari Para Cezası Ne Kadar?

Belediyenin HİTAP’a girmesi gereken bilgileri zamanında girmediği için kamu zararına sebep olduğu gerekçesi ile idari para cezası kesilmiştir. Aylık brüt asgari ücretin onda biri kadar idari para cezası kesilmiştir. Bu ceza tebliğ tarihinden 15 gün içinde ödenirse cezanın dörtte üçü tahsil edilir.

Hitap idari para cezası nasıl ödenir?

İdari Para Cezası Nereye Ödenir? İdari para cezası vergi dairesine ödenebilir. Daha hızlı işlem yapabilmek için anlaşmalı olan bankalar üzerinden ya da PTT kanalı ile de ödeyebilirsiniz. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak kredi kartınızla da hızlı ödeme yapabilirsiniz.

Hitap cezasını kim öder?

Sigortalı bilgilerinin zamanında HİTAP’a girilmemesi nedeniyle, SGK’ tarafından kesilen idari para cezasının kurum tarafından değil, bilgileri zamanında girmeyen memur tarafından ödenmesi gerekmektedir.

SGK idari para cezası ne kadar?

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Idari para cezası neye göre verilir?

İdari para cezaları nispi veyahut maktu olabilir. Ayrıca kanunda alt ve üst sınırları belirlenerek düzenlenmesi mümkündür. İdari para cezasını ihdas eden makam kabahate karşılık failin kusuru ve bunun yanında ekonomik durumunu gözeterek cezayı belirler.

You might be interested:  Sanal Para Yatırımı Nasıl Yapılır?

Mahkemenin verdiği para cezası nereye ödenir?

Adli Para Cezası Nasıl ve Nereye Ödenir? Para cezasının tahsili için İnfaz Savcılığınca gönderilen ödeme emrini alan hükümlü, Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na başvurmalıdır. Adliyede bulunan bu büroya başvuran hükümlüye, Vergi Dairesi’ne yöneltilen bir yazı yazılarak verilir.

Idari para cezası hangi kalemden ödenir?

yapılamamasından doğan idari para cezaları genel bütçeden ödendiği belirtilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlik Sigortası Kanununun ‘Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları’ başlıklı 102’nci maddesinde Kanunda hangi fiilere hangi idari para cezalarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Sgk’nın kestiği para cezaları bütçeden ödenir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen sigorta iş ve işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen idari para cezaları Bakanlık bütçesinden ödenmiştir.

SGK cezası kaç günde gelir?

İdari para cezaları, ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder, yani hüküm ifade etmeye başlar. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde SGK’ya ya da SGK’nın ilgili hesaplarına yatırılır. Eğer bu süre içerisinde ödeme yapılmaz ise aynı 15 günlük süre içinde Kuruma (tebliğ eden SGK birimine) itiraz edilebilir.

Idari para cezaları ödenmezse ne olur?

İdari para cezaları vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir.

SGK idari para cezası nasıl hesaplanır?

Aylık prim ve hizmet belgesi /Asıl * (İşverence verilmesi) durumunda; sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/5’i idari para cezası ödenir. Aylık prim ve hizmet belgesi /Ek * işverence verilmesi durumunda; sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/8’i idari para cezası ödenir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Boşanmak Için Ne Kadar Para Lazım?

SGK idari para cezası nasıl öğrenilir?

e-bildirge sistemine giriş yapılmasının ardından “İşveren Borç Görüntüleme” kısmına geçiş yapmak gerekmektedir. Akabinde işverenler şimdiye kadar kesilmiş tüm idari para cezalarını görüntüleyebilmektedir.

2022 idari para cezası ne kadar?

2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları

4857 İş Kanunu Konu Ceza Miktarı
39 Asgari Ücret 429
37 Ücret Pusulası 1.559
38 Ücret Kesme 1.559
52 Yüzdelerin Belgelenmesi 1.559

Idari para cezası e Devlete ne zaman düşer?

E devlete ceza ne zaman düşer? 3 iş günü içerisinde tüm bilgiler e-devlete düşmektedir. Trafik cezası tebligatı ne zaman gelir? Ceza kesinleştikten sonra 10 iş günü içerisinde tebligat gelmektedir.

1 günlük idari para cezası ne kadar?

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen adli para cezası minimum 5 günden maksimum 730 gün arası olmak üzere ceza yaptırımı bulunan günlüğü en az 20 tl’den en fazla 100 tl’ye kadar hesaplanır.

Idari para cezası kaç gün içinde ödenir?

Bununla birlikte, idari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda 7 gün, 15 gün, 30 gün gibi ödeme süreleri bulunmakta, ödeme süresi ilgili kanununda yer almayan idari para cezaları da 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre yapılan tebligatı müteakip bir ay içinde ödenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector