Idari Para Cezasına Nasıl Itiraz Edilir?

Nereye İtiraz Edilir? İdari para cezasına itiraz 5326 Sayılı Kanun’un 27. Maddesine göre; kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. Bu süre içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde idari para cezası kesinleşir.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir. İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır.

Idari para cezalarına nereye itiraz edilir?

Kanun idari para cezalarına itirazda Sulh Ceza Hakimliğini görevli kılmıştır. Bunun yanında bazı hallerde ise İdare Mahkemesi görevlidir. Sulh Ceza Hakimliği görev alanına giren bir uyuşmazlık söz konusu ise CMK hükümlerine bakmak gerekir.

Idari para cezasına itirazın reddi kararına itiraz nereye yapılır?

İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Yolu(KK.m.27)

İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

You might be interested:  Tatil Günleri Nasıl Para Gönderilir?

Ceza nasıl iptal edilir?

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine ya da UYAP üzerinden dilekçeyle yapılabilmektedir. Dilekçeye ek olarak bazı belgelerin eklenmesi gerekir. (Trafik cezasına ait karar tutanağının, ruhsatın, ehliyetin ve kimliğin fotokopisi) 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ceza kesinleşir.

Idari para cezaları ödenmezse ne olur?

İdari Para Cezası Ödenmediği Takdirde Ne Olur? İdari para cezasına kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde, karar kesinleşir. Yapılan tebliğ evrakında belirlenen süre içerinde ödenmemesi durumunda ilgili hakkında idare tarafından icrai işlem başlatılır.

Idari para cezası iptal olur mu?

İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır. Bu durumda idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekir.

Idari para cezası ne zaman silinir?

6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Idari para cezasına itirazda yetkili sulh ceza mahkemesi neresidir?

İdari para cezasına itirazda yetkili mahkeme, ilgili kanunda yer alan hükümlere göre Sulh Ceza Hakimliği’dir.

Sulh ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi nereye verilir?

SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KARARINA İTİRAZ SÜRESİ:

Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Idari yaptırım karar tutanağı nereye ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

You might be interested:  Kolay Yoldan Nasıl Para Kazanabilirim?

Polis yazdığı cezayı iptal edebilir mi?

Cezaların polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından kesilerek ilgilisine tebliği halinde; idari para cezası kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak idari para cezasının iptalinin talep edilmesi gerekmektedir.

Ceza tebliği ne zaman gelir?

Hükmünün yer aldığı buna göre, kesilmiş olan trafik cezaları tarafınıza 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmek zorundadır.

Ceza makbuzu eve gelir mi?

Trafik cezaları da elektronikleşiyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemindeki kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek.

Idari para cezası faiz işler mi?

Sonuç olarak 3194 sayılı Kanun, 1608 sayılı Kanun ile Kabahatler Kanunu’na göre verilen para cezaları başta olmak üzere belediyece verilen para cezalarına gecikme zammı veya gecikme faizi uygulanamayacağı, Değerlendirilmektedir.

Idari para cezaları silinecek mi?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50’lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.

Idari para cezası sabıka kaydına işlenir mi?

c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector