Kabahatler Kanunu Idari Para Cezası Nereye Ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir.

Kabahatler Kanunu idari para cezası nasıl ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Idari para cezası nasıl ödenir?

Bazı kurumlar ödemeleri kendi tahsil etmektedir. Bununla birlikte bazen ödenecek yer tutanaklarda belirtilmemektedir. Para cezasının ödeneceği yerin gösterilmemesi halinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde ise vergi dairelerine ödeme yapılmalıdır.

Idari para cezası hangi vergi dairesine ödenir?

Farklı resmi kurumlar tarafından verilen idari para cezalarının vaktinde ödenmesi gerekiyor. Ceza ödemesi için cezayı uygulayan devlet kurumlarının mal müdürlükleri tercih edilebilir. Aynı zamanda internet vergi dairesi üzerinde de borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapmak mümkündür.

Çevre kirliliği cezası nereden ödenir?

İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesi üzerine ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır.

Kabahatler kanununa itiraz nereye yapılır?

Kabahatler Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereği itiraz mercii Sulh Ceza Mahkemeleridir. İdari para cezasının yanı sıra yaptırım da söz konusu ise ilgili merci İdare Mahkemesi’dir. Özel hükmün bulunması halinde, itirazlar kanunda belirtilen şekle uygun olarak yapılacaktır.

You might be interested:  Fransa'Da Hangi Para Birimi Kullanılır?

Nüfus para cezası nasıl ödenir?

Para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ya da Mal Müdürlüğüne ödenir.

Idari para cezası internetten nasıl ödenir?

Trafik İdari Para Cezası Ödeme

İnternet aracılığıyla ödeme için İnteraktif Vergi Dairesi sitesi ziyaret edilmelidir. Bu siteden ödeme 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Idari para cezası nereden sorgulanır?

İdari para cezası sorgulama işleminizi İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bu borç bilgilendirme sistemi ile idari para cezası sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Idari para cezaları hangi kanuna göre tahsil edilir?

5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinde idari para cezalarının tahsil usulü; idari para cezasını veren kamu idaresi ve idari para cezasının düzenlendiği kanunlara göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Adli para cezası hangi vergi dairesine ödenir?

İnfaz Bürosu’nun verdiği yazıyla Vergi Dairesi’ne ödeme yapıldıktan sonra yapılan ödemeye dair dekont alınarak Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na teslim edilmelidir. Böylece adli para cezasının infaz edildiği hem dosyaya hem de elektronik ortama kaydedilir.

Pandemi cezaları nereye ödenir?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.

Çevre kirletme cezası ne kadar?

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 1362 lira ceza

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 1362 lira olarak belirlendi.

Zabıta hangi cezaları yazabilir?

5326 sayılı Kanuna göre, belediyeler tarafından idari para cezasını uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • Emre aykırı davranış
 • Dilencilik.
 • Gürültü
 • Rahatsız etme.
 • İşgal.
 • Çevreyi kirletme.
 • Afiş Asma.
 • You might be interested:  En Çok Hangi Doktor Para Kazanır?

  Çevre kirliliği cezası nedir?

  Çevrenin kasten kirletilmesi suçunun cezası şu şekildedir: İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.181/1).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector