Soru: Karayolu Taşıma Kanunu Idari Para Cezası Nereye Ödenir?

Karayollari taşima kanunu idari para cezasi nasil ödenir?

NASIL ÖDENİR? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen idari para cezaları kesinleşmeden önce muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenebilmektedir.

Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezası nedir?

Karayolu Taşıma Kanun ‘unun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen aykırı davranan taşımacılara verilen ceza üçyüz Türk Lirası idari para cezası “beş yüz Türk Lirası”, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara verilen beşyüz Türk Lirası idari para cezası ise “üç yüz Türk Lirası” şeklinde

Ulaştırma Bakanlığı idari para cezası nereye ödenir?

Uyarı Cezaları ise Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınacak Ödeme Belgesiyle herhangi bir Vakıf Bank şubesine ödenebilir.

Işkur idari para cezaları nereye ödenir?

Söz konusu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR il/şube müdürlüğü veznesine ödenmesi veya İŞKUR il/banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Askerlik idari para cezaları nereye ödenir?

Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Ödenir? Askerlik yoklama kaçağı cezasına maruz kalan kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi de cezanın nereye ödeneceğidir. Asker yoklama kaçağı cezası vergi dairelerine ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu ceza bedeli yine ödenmektedir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Trafik Para Cezası Nereye Ödenir?

Pandemi cezaları nereye ödenir?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.

Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur. Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.

K belgesi cezası ne kadar 2020?

Özellikle ticari ve hafif ticariyi ilgilendiren yönetmelikte, bu tarz araç kullanımında gerekli olan Yetki Belgelerinin alınmaması durumunda, K Yetki Belgesiz ticari araç kullanımda 2372 TL idari para cezası, SRC Belgesiz ticari araç kullanımda sürücüye 468 TL, ruhsat sahibine 1181 TL idari para cezası, ayrıca aracın

4925 sayılı karayolu Taşıma Yönetmeliği nedir?

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin

K belgesi cezası nasıl ödenir?

Trafikte K belgesi cezası yiyen firma ve kişilerin cezalarını Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’ne ödemeleri gerekmektedir.

Idari para cezası nasıl ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Tutanak tutulmadan ceza kesilir mi?

Bunların başında ise yalnızca tutanak tutma yetkisine sahip olan Kolluk kuvvetlerinin(polisin veya jandarmanın) vatandaşlara doğrudan ceza kesmesi olmuştur. Ancak bu tutanaklar tutulmadan, polisler veya jandarma tarafından vatandaşa kesilen cezalar yargı sürecine taşındığı zaman iptal edilebilmektedir.

Idari para cezası nereye ödenir 2021?

İdari para cezası vergi dairesine ödenebilir.

Idari para cezaları silinir mi?

Kapsama giren idari para cezalarının ödenmemiş kısmının tamamı ödenecek, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların tamamı ise silinecek.

You might be interested:  FAQ: Atm Den Yatırılan Para Ne Zaman Hesaba Geçer?

Idari para cezası kaç gün içinde ödenir?

Kusurlu davranıştan dolayı para cezası yaptırımı uygulanan kişinin idari para cezası borcunu tebliğ tarihinden sonra en geç 1 ay içinde ödemesi gerekir. Ödeme süresinin geciktirilmesi halinde faiz uygulaması bulunmamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *