Yırtık Para Nereye Verilir?

Bir tarafı kopmuş yanmış ve deforme olmuş paraların değişim adresi “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası” dır. Yırtık paralar, bu 2 banka tarafından değişimi temin edilmektedir.
Yüzeyinin yarısından fazlası eksik olan banknotlar ise değiştirilmez. Eskimiş, yıpranmış veya kısmen fiziki parça kaybına uğramış banknotların, doğrudan Merkez Bankası Şubeleri, Ziraat Bankası veya diğer banka ve özel finans kurumlarının şubeleri aracılığıyla değiştirilmesi mümkündür.

Yırtık kağıt para kullanılır mı?

Öncelikle yırtık ve hasarlı banknotları değiştirmenizin mümkün olduğunu söylemek istiyoruz. Yazıları okunmayacak durumda olan, üzeri kirlenmiş, boya sıçramış ya da yırtılmış paralar, değerleri tespit edilebildiği sürece değiştirilebiliyor.

ATM yırtık para kabul eder mi?

Değişimin yapılmadığı istisnai durumlar aşağıdaki gibidir: Paranın %50’sinden fazlasının kopuk ya da yırtık olması ve kopmuş olan parçanın bulunamaması. Paranın üstündeki seri numarasının okunmayacak durumda olması.-Paranın yüzeyinin ölçümünde kullanılan “kabarit cetvelindeki” 50 kareyi doldurmaması.

Bantlı para kabul edilir mi?

bu paralar bantla yirtildigi yerden bantlanir ve kendilerinin kullanimina devam edilir. paranın yırtık olan kısmı eksikse, o para piyasada geçmez. merkez bankası’na götürüldüğü takdirde, eksik olan kısım hesaplanıp değerinden düşülür ve kalan tutar ödenir.

Yırtık Paranın yüzde kaçı olmalı?

Yüzeyinin yarısından fazlası eksik olan banknotlar ise değiştirilmez.

Yırtık parayı hangi ATM alır?

Atmler alır ümidiyle atm de değiştirmek istiyorsunuz atm parayı kabul etmiyor. Peki yırtık parayı kullanmak için ne yapmalı? Yırtık parayı Merkez Bankası ve ya Ziraat Bankası yenisiyle değiştirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector